Dzień: 4 marca 2019

Bardzo prosto o INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Integracja Sensoryczna SI – to najprościej rzecz ujmując zdolność dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i z własnego ciała. Jest zaburzona, gdy mamy do czynienia z nieprawidłowym przetwarzaniem wrażeń zmysłowych. U większości dzieci integracja sensoryczna rozwija się naturalnie od bardzo wczesnego dzieciństwa ( od urodzenia) począwszy, między innymi dzięki zabawom oraz […]

Read more